Factsheet: Krijgsmacht Nederland benodigd

Download factsheet

Voor het laatst bijgewerkt op 3 september 2013 | Dossier: Vrede & veiligheid |

Printen Mailen

Minister Timmermans: niet meer bezuinigen op defensie

Meer bezuinigingen is funest voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving
De economie in Europa stagneert de laatste jaren, terwijl in delen van Azië, Latijns-Amerika en Afrika flinke groeicijfers worden behaald. Deze snelle veranderingen in de economie veroorzaken instabiliteit. Juist daarom heeft Nederland een defensie nodig die de vrede en veiligheid kan bewaren!

Wereldwijd groeien de defensie uitgaven, terwijl Europa en Nederland flink willen gaan bezuinigen. Nederland is sterk afhankelijk van het buitenland vanwege de internationale oriëntatie en open economie.

Het kabinet heeft een internationale veiligheidsstrategie geformuleerd:

  1. Verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied
  2. Een goed functionerende internationale rechtsorde
  3. Economische veiligheid

Om deze belangen veilig te stellen heeft het kabinet besloten zich te richten op de volgende belangen:

  • Meer Europese verantwoordelijkheid
  • Meer focus op instabiele regio’s dichtbij Europa
  • Preventie van onrust
  • Ontwapening en wapenbeheersing
  • Geïntegreerde benadering van defensie met internationale partners
  • Samenwerking met de private sector

Het weloverwogen proces rondom de keuze van de opvolging F-16 loopt gevaar door de toenemende bezuinigingen. Juist nu de wereld steeds onvoorspelbaarder en complexer wordt moeten we onze veiligheid kunnen waarborgen.

Bronnen: Wieringer Courant, NIDV magazine

“Vrede en Veiligheid zijn geen vanzelfsprekendheid. Het vergt een continue investering om een veilige wereld en daarmee een veilig Nederland zeker te stellen. Samen met andere landen, internationale en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.”
Frans Timmermans, NIDV magazine juni 2013

“Het Nederlandse bedrijfsleven heeft ogen, oren en belangen over de hele wereld”

Disclaimer: De informatie op deze factsheets is met uiterste zorg samengesteld door het NIFARP. Alle onderzoeksresultaten zijn afkomstig van onderzoek in opdracht van het NIDV / NIFARP of het Ministerie van Defensie.

Deel dit artikel:

Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers