Factsheet: Luchtwapen is cruciaal voor effectief optreden op het land of ter zee

Download factsheet

Voor het laatst bijgewerkt op 23 april 2013 | Dossier: Het project | Vrede & veiligheid |

Printen Mailen

Het luchtwapen van de Koninklijke Luchtmacht heeft zich ontwikkeld tot een kleiner, maar veelzijdiger en slagvaardiger luchtwapen

De inzetbaarheid is veelzijdig en joint:

  • Als het luchtoverwicht wordt bedreigd worden er jachtvliegtuigen ingezet om dit te herstellen
  • Als informatie benodigd is over het operationele theater, wordt surveillance capaciteit van het luchtwapen aangesproken, dit is cruciaal
  • Is er behoefte aan vuursteun op de grond dan worden er jachtvliegtuigen ingezet
  • Wanneer de dreiging op zee toeneemt ontstaat er een grotere behoefte aan luchtsteun voor de bescherming van de maritieme eenheden

“Willen wij als Nederland serieus genomen worden moeten we bereid zijn om een geloofwaardige bijdrage te leveren aan het overeind houden van de internationale rechtsorde en dat betekent dat we dan ook bereid moeten zijn deel te nemen aan de moeilijkere, meer risicovolle missies. ”
D.L. Berlijn, Militaire Spectator jaargang 182 nummer 1 – 2013

De Koninklijke Luchtmacht draagt bij aan de solide reputatie van Nederland

  • De inzet van de luchtmacht, ook in risicovolle situaties, hoog in het geweldsspectrum, is niet alleen een voorwaarde voor succes van lucht-, land- en zeestrijdkrachten, maar ook voor het veiligstellen van Nederlandse en bondgenootschappelijke belangen

Doen we dit niet, dan boeten wij in aan reputatie en invloed op het gebied van:

  • Mensenrechtendiscussies
  • Klimaatproblematiek
  • Een Kredietcrisis
  • Internationale handel
  • Beteugelen van internationale misdaad

“Door de drang naar meer doelmatigheid in de bedrijfsvoering en in de oorlogvoering en het verlies aan slagkracht is de samenwerking tussen de traditionele onderdelen van de krijgsmacht; zeemacht, landmacht en luchtmacht, hechter dan ooit. ”
D.L. Berlijn, Militaire Spectator jaargang 182 nummer 1 – 2013

Luchtmachteenheden zorgen voor vrijheid van handelen in de lucht, op het land en op zee

Disclaimer: De informatie op deze factsheets is met uiterste zorg samengesteld door het NIFARP. Alle onderzoeksresultaten zijn afkomstig van onderzoek in opdracht van het NIDV / NIFARP of het Ministerie van Defensie.

Deel dit artikel:

Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers