F-16 aan vervanging toe

Voor het laatst bijgewerkt op 4 april 2013 | Dossier: Het project | Vrede & veiligheid |

Printen Mailen

De F-16 is een ontwerp uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en inmiddels ruim 30 jaar in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht. Na het vallen van de Berlijnse Muur in 1989, is de F-16 vanaf 1993 continu en wereldwijd ingezet om een bijdrage te leveren aan de internationale vrede en veiligheid.
De F-16 wordt ingezet voor verschillende missies; het bewaken van het luchtruim (zowel nationaal als in crisisgebieden), het uitvoeren van initial entry operaties, het aanvallen van strategische doelen, het uitvoeren van fotovluchten en de ondersteuning van grondtroepen zoals de laatste jaren in Afghanistan.

F-16-aan-vervanging-toe

Keer op keer blijkt het luchtwapen cruciaal; zowel voor de inzet als politiek signaal als voor het bevechten en behouden van het luchtoverwicht. Dit luchtoverwicht is niet alleen een vereiste voor het luchtoptreden zelf, maar ook een belangrijke voorwaarde voor het optreden van grondtroepen en maritieme eenheden.
Alleen al voor inzet in het kader van internationale missies zijn gedurende 18 jaar continue uitzending meer dan 65.000 vlieguren gemaakt met de F-16; een multifunctioneel toestel met een indrukwekkende staat van dienst.

Na ruim 30 jaar trouwe dienst zijn de Nederlandse F-16’s om verschillende redenen aan vervanging toe. Deze redenen zijn vooral van technische en operationele aard.

  • Het onderhoud aan de F-16’s wordt steeds arbeidsintensiever en daarom onevenredig veel kostbaarder.
  • Steeds grotere delen van het vliegtuig zijn door slijtage aan vervanging toe, zoals de motor en de vleugels.
  • De F-16 is steeds minder opgewassen tegen nieuwe dreigingen in de wereld waardoor de risico’s voor het personeel steeds verder toeneemt.
  • Veel landen in de wereld investeren in Defensie. Deze landen schaffen nieuwe Russische en Chinese luchtafweersystemen en jachtvliegtuigen aan waar de F-16 niet tegen is opgewassen. Voorbeelden van deze landen zijn: Iran, Oeganda, Soedan, Syrië en Venezuela (buurland van de Nederlandse Antillen).
  • Vanaf 2015 is de F-16 in grote delen van de wereld niet meer inzetbaar door de opkomst van nieuwe en moderne dreigingen (zowel vliegtuigen als grondgebonden systemen). Hierdoor neemt het risico voor inzet van vliegers en vliegtuigen steeds verder toe.
  • De F-16 kan in afnemende mate voldoen aan de eisen die worden gesteld aan moderne operaties, zoals striktere Rules of Engagement en Network Centric Warfare.
  • Verbetermogelijkheden voor de F-16 zijn nauwelijks beschikbaar, zeer kostbaar en weinig effectief.

Deel dit artikel:

Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers