Inzet op F-35, niet op een oud fundament

Voor het laatst bijgewerkt op 17 april 2013 | Dossier: Economie & werkgelegenheid | Het project | Innovatie | Samenwerking | Vrede & veiligheid |

Printen Mailen

Gepubliceerd door: F35.nl
Auteur: Riekelt Pasterkamp

Vollebregt van Fokker wil graag bestendige partner zijn

De politiek laat zich deze dagen breed informeren over de F-16 opvolging. Sjoerd Vollebregt CEO van Fokker gaat ervan uit dat dit jaar de beslissing valt zoals ook in het regeerakkoord staat. ”De F-35 komt nu in de echte productiefase. We kunnen niet zomaar fabrieken aan- en uitzetten.”

Vollebregt is vol vertrouwen over het F-35-programma. Lockheed Martin neemt ongeveer 30 procent van het programma voor haar rekening, de groep van internationale partners de rest. ”Bij elk project van deze omvang zie je af en toe tegenslagen, dat hoort er bij en dat kan ook niet anders. Op dit moment vliegen er al vijfenvijftig F-35’s en zijn rond de honderd toestellen in diverse productiestadia. Het testprogramma loopt voor op schema. Af en toe loopt men tegen iets aan en lost dat dan op, daar is het testen juist voor bedoeld. Het toestel wordt daar steeds beter van.”

Naar verwachting worden er uiteindelijk minstens 3000 exemplaren gebouwd van de F-35. Vollebregt: ”Met een dergelijk productieaantal is het mogelijk om de F-35 gedurende vele decennia op een betaalbare en doelmatige wijze op het hoogste kwaliteitsniveau te houden.”

Prijs

De prijs van de F-35 is volgens Vollebregt vergelijkbaar met een oudere, vierde generatie straaljager, maar dan met een revolutionaire voorsprong in mogelijkheden. ”Het toestel van de vijfde generatie is het zenuwcentrum van toekomstige operaties. De sterke database omvat 24 miljoen computerregels. Dat is technologie van de toekomst, die zeker 30 tot 40 jaar meekan.”

Mogelijke concurrenten als de F-18 werden ook al gemaakt toen de F-16 in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor het eerst op de markt kwam. ”De Amerikanen zelf hebben ingezet op de F-35 en niet op een oud fundament. Tel daar bij op de enorme aantallen: van de F-35 worden er duizenden gemaakt. Dat zijn onvergelijkbare grootheden met een F-18 waar er vijfhonderd van zijn gemaakt. Door het schaalvoordeel is de F-35 goedkoper in aanschaf, onderhoud en doorontwikkeling.”

Consistent beleid

De F-35 kwam in twee objectieve kandidatenvergelijkingen van de Nederlandse overheid onbetwist als het allerbeste toestel naar voren. Iedereen is gebaat bij zekerheid door een beslissing dit jaar. “De industrie moet van consistent overheidsbeleid uit kunnen gaan, van ons worden in de komende tijd grote beslissingen verwacht”, aldus Vollebregt.

Werkgelegenheid

Meer dan duizend mensen werken nu in Nederland aan de F-35, waarvan ongeveer een kwart in de innovatiesector. Hoogwaardig onderzoek, aldus de CEO van Fokker.

“In de 10 jaar dat wij betrokken zijn bij het programma, hebben we al fantastisch veel kennis opgebouwd. Hierdoor hebben wij superspecialisten in huis aan wie wereldwijd gevraagd wordt die kennis te delen, bijvoorbeeld op het gebied van composieten en lichte materialen. De industrie werkt nauw samen met kennisinstituten zoals het NLR. Voortdurend zijn studenten van de TU Delft bij Lockheed gestationeerd. Die kunnen meedenken en meeleren, al die elementen zijn uiterst waardevol voor de kennisontwikkeling in Nederland.”

Hij stelt dat de luchtvaartindustrie (15.000 banen) zich met behulp van de F-35 uit de crisis kan innoveren.

Vollebregt: “Heel concreet wordt dit jaar een werkpakket op de motor toegekend, als Fokker staan we hiervoor goed gepositioneerd, natuurlijk willen wij die order hebben. Als totale Nederlandse industrie hebben we een uitstekende uitgangspositie om F35-werkpakketten op het gebied van onderhoud binnen te halen, die positie willen wij vanzelfsprekend behouden het gaat in het onderhoud om heel veel werkgelegenheid voor minstens 30 jaar.”

”Voor iedere geïnvesteerde euro in de ontwikkelingsfase is 1 euro aan opdrachten teruggekomen. Voor iedere geïnvesteerde 1 euro van de aanschaf komt 2 euro aan werk in Nederland terug, terwijl dat traditioneel ongeveer 40 cent is. Geen enkel ander programma kan deze volumes aan werk bieden.” De totale omzetverwachting tot aan 2040 is 9 miljard dollar aan productieopdrachten. Toegang tot de onderhoudsmarkt van de F-35 levert een potentieel op van 15 tot 20 miljard dollar tot aan 2040.

Voor Fokker maakt het zeker verschil hoeveel toestellen Nederland uiteindelijk koopt, stelt Vollebregt. ”We willen graag een bestendige partner zijn. We maken ook al meer dan dertig jaar deel uit van de F-16-familie. Aanschaf van de F-35 betekent allereerst de allerbeste straaljager voor onze militairen, die hen in staat stelt onze belangen optimaal te behartigen en onze militairen optimale bescherming biedt. Verder is het F-35-programma een banenmotor en een innovatieaanjager van ongekende omvang en biedt het de industrie een uitstekende uitgangspositie voor de toekomst. Zo’n programma komt eens in de 30 jaar langs, die trein mogen we niet missen.”

Deel dit artikel:

Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers