NIFARP / NIDV

Voor het laatst bijgewerkt op 5 april 2013

Printen Mailen

Over NIFARP

Het NIFARP vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers bij het verwerven van het Nederlandse aandeel in de ontwikkeling, productie en instandhouding van de Joint Strike Fighter (JSF). Het NIFARP onderhoudt zowel nationaal als internationaal nauwe contacten met de belangrijkste spelers in dit project. Door een actieve rol te spelen binnen het project ‘vervanging F-16’ en nauwe contacten te onderhouden met de internationale partners kunnen via algemene doelstellingen de individuele belangen van de partijen worden behartigd. Gesprekken met de Amerikaanse industrie vinden vooral plaats met Lockheed Martin, Pratt&Whitney en General Electric-Rolls Royce. Bovendien zijn er contacten met de Netherlands Aerospace Group (NAG) en de Vereniging Gasturbines (VGT). Het bestuur overlegt ook regelmatig met de Amerikaanse industrie om een vlotte ontwikkeling van het Nederlandse aandeel te garanderen. Naast de participatie in de ontwikkelingsfase en de productie zijn er kansen voor de Nederlandse industrie voor second- en thirdsourcing als wel voor de instandhoudingsfase.

Over NIDV

In het kader van de (inter)nationale veiligheid bevordert de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) de inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven bij projecten op het gebied van defensie en veiligheid. Dat gebeurt bij het ontwerp, de ontwikkeling, het produceren, onderhouden en afstoten van materieel en gerelateerde diensten. De NIDV fungeert daarbij als diplomaat, onderhandelaar, gilde, club en adviesbureau. De NIDV staat open voor iedere in Nederland gevestigde onderneming die in eigen land economische waarde en werkgelegenheid creëert. Deze bedrijven zijn bovendien actief op het gebied van defensie en veiligheid of hebben die ambitie. Ook kennisinstituten, universiteiten en hogescholen behoren tot de groep van deelnemers van de NIDV. De stichting behartigt de belangen van haar deelnemers door gezamenlijke meningen, belangen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen van overheid, politiek en media. Daarnaast hoort het in contact brengen van compensatieplichtige buitenlandse met Nederlandse bedrijven tot de taken van de NIDV. Dit laatste betekent: deelname aan internationale beurzen en organiseren van handelsmissies. Rond grote defensie- of veiligheidsprojecten en specifieke technologieën heeft de NIDV bedrijven en kennisinstituten gebundeld in platformen. Die hebben tot doel om producten en technologieën te ontwikkelen die passen bij de behoeften van overheden. De deelnemers wisselen kennis, informatie en ervaringen uit, denken mee met (potentiële) opdrachtgevers over bijvoorbeeld technische specifi caties van nieuw materieel en trekken als cluster gezamenlijk op om een aantrekkelijk aanbod aan de overheid te doen.

De Stichting NIDV:

 • Opgericht in 1984 door onder andere Ministeries van Defensie, Economische Zaken en Buitenlandse zaken
 • Non-Profit
 • Onafhankelijk van de overheid
 • Circa 200 deelnemende bedrijven
 • Vertegenwoordigt het merendeel van de bedrijven in de sector

 

Andere platforms van de Stichting NIDV zijn:

 • Command and Control Technologie Platform (C2TP)
 • Helikopter platform (HELI)
 • Nederlands Industrieel Simulatie Platform (NISP)
 • NIDV Nederlands Marine Cluster (NMC)
 • Nieuwe Materialen (NIMA)
 • NIDV Platform Land (NPL)
 • Netherlands Industrial MALE UAV Platform (NIMUP)
Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers