Factsheet: Nederland draagt bij aan vrede & veiligheid

Download factsheet

Voor het laatst bijgewerkt op 23 april 2013 | Dossier: Het project | Samenwerking | Vrede & veiligheid |

Printen Mailen

De verplichting tot zelfbescherming is verankerd in onze Grondwet! Zonder vrede en veiligheid geen welvaart.

Wetgeving verplicht ons tot een belangrijke toekomstige defensie-inspanning:

  • Art 97 Grondwet stelt dat er een krijgsmacht is “ten behoeve van de verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving van de internationale rechtsorde”
  • Nederland heeft daarnaast ook internationale verplichtingen via de NAVO en de EU om aan vrede en veiligheid bij te dragen! Artikel 5 van het NAVO verdrag en het gemeenschappelijk veiligheids en defensie beleid van de EU liggen hieraan ten grondslag
  • Nederland gaf aan het eind van de koude oorlog ruim 2,7% van het nationaal inkomen uit aan Defensie, ruim boven de norm van de NAVO (2% ). In 2012 was dat 1,3% van het nationaal inkomen en het daalt naar 1%

In onze grondwet staat dat de overheid verplicht is Nederland adequaat te verdedigen. Voor deze taak hebben we een goed uitgeruste luchtmacht nodig.

De Nederlandse Defensie heeft 3 hoofdtaken:

  • Beschermen eigen en bondgenootschappelijk grondgebied met inbegrip Nederlandse Antillen en Aruba
  • Bevordering van internationale rechtsorde en stabiliteit
  • Ondersteuning Civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en internationale humanitaire hulp

In Nederland staan 24 uur per dag, 7 dagen per week, een tweetal F-16’s paraat om ons grondgebied te verdedigen. Deze Quick Reaction Alert (QRA) vliegt ongeveer 1x per maand uit, meestal om te kijken naar een civiel vliegtuig waarmee contact verloren is gegaan. In het ergste geval kan de QRA ook ingrijpen, om een eventuele terroristische aanval zoals tijdens 11 september, te voorkomen.

Disclaimer: De informatie op deze factsheets is met uiterste zorg samengesteld door het NIFARP. Alle onderzoeksresultaten zijn afkomstig van onderzoek in opdracht van het NIDV / NIFARP of het Ministerie van Defensie.

Deel dit artikel:

Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers