Project Vervanging F-16

Voor het laatst bijgewerkt op 8 april 2013 | Dossier: Het project | Samenwerking |

Printen Mailen

Het project Vervanging F-16 wordt uitgevoerd door het ministerie van Defensie en tevens zijn het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie erbij betrokken. Kennisinstituten ondersteunen Defensie bij dit project en ook de Nederlandse Defensie industrie speelt een rol.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (ELI)

Vanuit het ministerie van ELI is het Commissariaat Militaire Productie (CMP) bij het project betrokken. Dit commissariaat bevordert een concurrerende inschakeling van de Nederlandse industrie- en dienstensector bij de ontwikkeling, productie en aanschaf van materieel en diensten op de (inter)nationale defensiemarkt.

CMP streeft ernaar door zijn activiteiten de nationale uitgaven op het gebied van defensiematerieel, zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de nationale economie. Tevens ondersteunt het de Nederlandse industrie en instituten bij het binnenhalen van orders in het F-35-programma.

Meer informatie over de contracten is opgenomen in de jaarrapportage 2011 Vervanging F-16 van juni 2012. In de jaarrapportage is een overzicht te vinden van de Nederlandse bedrijven die per 31 december 2011 opdrachten hebben binnengehaald.

TNO en Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

Met TNO, onderdeel Defensie en Veiligheid, en het NLR wordt nauw samengewerkt. TNO is ervaren in zogenaamde ‘multicriteria analyse’, levensduurkosten en scenarioanalyse. Daarnaast heeft TNO specifieke kennis van bepaalde technologieën die een belangrijke rol speelden bij de kandidatenanalyse. TNO werkte hierbij samen met het NLR. Het NLR geeft vooral operationele ondersteuning bij technische aanpassingen aan vliegende wapensystemen en adviseert bij de aanschaf van nieuwe systemen.

Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform (NIFARP)

Nederlandse bedrijven die producten leveren aan de luchtvaartindustrie zijn grotendeels verenigd in het NIFARP. De doelstelling van dit platform is een optimale inschakeling, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, van de Nederlandse vliegtuigindustrie in het programma Vervanging F-16.

De Nederlandse vliegtuigindustrie heeft daarbij een voorkeur voor participatie in de ontwikkeling, productie en instandhouding van het nieuw aan te schaffen toestel, boven compensatie achteraf. Leden van het NIFARP zijn onder andere DutchAero, Stork Aerospace en Thales Nederland. Het NIFARP is een platform binnen de NIDV (Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid).

 

Deel dit artikel:

Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers