Dijkgraaf: SGP steunt voluit aanschaf JSF

Geplaatst op 26 september 2013 | Dossier: Het project |

Printen Mailen

In de rubriek ‘Politiek Persoonlijk’ van de gratis krant Metro krijgen politici het woord in de vorm van een persoonlijke column. Vandaag (26 september): Elbert Dijkgraaf (SGP)

“Amersfoort, vrijdag 17 februari 1984. De klas is ademloos stil. Mijnheer Fieret, onze geschiedenisdocent, legt uit hoe de koude oorlog is begonnen. Hij laat ons plaatjes zien van SS20-raketten, die op Nederland staan gericht. Voor mij lijkt Rusland eindeloos ver weg. Maar mijnheer Fieret laat er geen twijfel over bestaan: ons land wordt wel degelijk bedreigd.

Alsof het benadrukt moet worden raast er plotseling een F15 Eagle van vliegbasis Soesterberg over de school.

Zoals Rusland voor mij als schooljongen ver weg leek, zo lijkt Syrië vandaag ver weg. En Afghanistan. En andere onveilige oorden. We hebben met elkaar een gevoel van schijnveiligheid. Een beetje de sfeer van net vóór de Tweede Wereldoorlog.

Een gevaarlijk sfeertje. Het waarborgen van de veiligheid van onze burgers behoort tot de kerntaken van de overheid. Een veiligheid die het soms noodzakelijk maakt om in verre oorden militair in te grijpen. Terrorisme houdt zich niet aan landsgrenzen. Daarom vindt ik dat we een doeltreffende krijgsmacht nodig hebben.

De aanschaf van bepaalde jachtvliegtuigen staat in nauw verband met de visie op de Nederlandse krijgsmacht. Als het leger in de eerste plaats moet worden ingezet voor het slaan van waterputten in Afrika heb je geen ultramoderne jachtvliegtuigen nodig. Wil je echter kunnen meedraaien in het hoogste geweldspectrum, dan is er sprake van een ander vertrekpunt. Juist nu Amerika de aandacht verlegt naar Azië moeten Europese luchtmachten zelf kunnen optreden. We kunnen geen schepen laten varen, het luchtruim gebruiken, troepen verplaatsen, ingrijpen, of onze handelsroutes beveiligen als we het luchtoverwicht niet handhaven.

Bij de keuze van zo’n cruciaal jachtvliegtuig legt ook de keuze van andere landen gewicht in de schaal. Ook gezien de mogelijkheden van gezamenlijk opereren is een breed draagvlak voor een bepaald concept gewenst. Wat dat betreft scoort de JSF veel beter dan andere alternatieven. Het deelnemen door Nederland aan het JSF-project levert daarnaast werkgelegenheid op en belangrijke technologische kennis.

Dít is mijn vertrekpunt. Mijn partij kiest niet voor een bepaald vliegtuig, omdat het Amerikaans is of omdat het zoveel orders oplevert voor bedrijven. Het gaat om het beste vliegtuig voor de beste prijs. Om die reden steunt de SGP voluit de aanschaf van de JSF.

Uiteindelijk is het grootste probleem niet de keuze voor het juiste jachtvliegtuig. De vraag is welke ambitie we hebben met ons leger. Met de bijbehorende vraag: welk budget hebben we daarvoor over. Daarom maak ik me zorgen over de nieuwe, extra bezuinigingen op ons leger. Ik ben daar een tegenstander van. Ik kies graag voor veiligheid en dus voor meer geld voor Defensie”

(bron: Metro, 26 september 2013)

Lees meer over:

Deel dit artikel:

Terug naar boven
Tweets by @nifarp

Dossiers